Aarden

Aarden

AARDEN

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

Deze eerste zin van het gedicht van de Nederlandse dichter Hendrik Marsman zorgt ervoor dat je in een staat van verstilling raakt. De tijd lijkt even niet te bestaan. Je ruikt de vette klei, voelt de wind in je haren en je hoeft even niks. Alleen maar daar zíjn. 

Door samen te werken in het groen, een moestuin op te zetten, een heemtuin aan te leggen, de fruitbomen te onderhouden kom je vanuit inspanning tot ontspanning naar een staat van zijn. En wat is er mooier dan zo’n intensieve dag voldaan af te sluiten bij het kampvuur met een stevige borrel? En als kers op de taart maken we een stukje Nederland ook nog eens een beetje rijker aan biodiversiteit!

Weten hoe? Lees dan vooral rustig door.

Heemtuin

Hoewel we graag zo ruim mogelijk denken, zijn we op het gebied van de flora en fauna echte natuur puristen. In Heemtuin de Hoogewaard maken we vooral ruimte voor planten, struiken en bomen die van nature thuishoren in het Gelders Rivierengebied. Zo houden we de bodem gezond en zorgen we dat vogels, insecten, amfibieën en paddenstoelen het goed naar hun zin hebben.

GESCHIEDENIS VAN HET LAND

Zover als we terug kunnen kijken op de topografische vastlegging van 1850 heeft de Hoogewaard nauwelijks ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Voornamelijk weilanden werden in de loop der jaren langzaam ongevormd tot boomgaarden. Dit is logisch aangezien het vruchtbare gronden zijn vanwege de aanliggende rivier en zijn inundatie. Hierbij wordt voedselrijk slib afgezet. Ideaal voor boomgaarden/fruitteelt.
Previous
Next

WEINIG DIVERSITEIT

Nadeel van (van nature) vruchtbare gronden is dat de diversiteit van flora niet groot is vanwege de dominante soorten die de rest verdringen. En afwezigheid van flora werkt door in de hogere klassen als fauna (insecten, vogels etc.) Er heeft hier en daar ook nog onnatuurlijke bemesting en bestrijding plaatsgevonden welke ook geen gunstig effect heeft op de soorten.

UITERWAARDEN ALS ZAADVERSPREIDERS

Voordeel is de omgeving en de uiterwaarden. Door de inundatie van de Waal komen er ook zandduinen te liggen, welke zeer voedselarm en kalkrijk zijn. Dit is de ideale plek voor zeldzamere flora en haar aantrekkingskracht op de fauna. Zogenaamde Stroomdalflora zet zich af op deze zandduinen. Dit zijn rivier begeleidende soorten. De zaden worden ver meegenomen door de stroming en zetten zich af op de zandduinen en dijken. Ook veel vogels gebruiken de rivier als geleide voor hun trek en als foerageergebied.

PLAN VOOR MEER DIVERSITEIT

Het idee is om de uiterwaarden in het klein op de Hoogewaard na te bootsen. Door zandbanken, een paar kleine akkertjes en een waterpartij te realiseren zorgen we ervoor dat de soorten in de uiterwaarden zich ook op de Hoogewaard vestigen. Door planten, struiken en bomen die van origine thuishoren in het Gelders Rivierengebied te verzamelen, dragen we zorg voor een prachtig stukje Maas en Waalse natuur. 

Hoogstam fruitbomen

De Hoogewaard herbergt een historische fruitboomgaard die kenmerkend is voor de regio. Zo zijn er hoogstam Gieser Wildeman stoofperen, Haneman en Sonnaville appels. De halfstammen dragen Conference peren, morellen en verschillende soorten pruimen.

Elke nazomer plukken we het fruit in overvloed. Afgelopen jaar zijn er in samenwerking met o.a. sterrenrestaurants als de Kromme Watergang, Beluga en In den Rustwat fenomenaal lekkere creatieve creaties van gemaakt. Denk aan morellen op sap, peren- en pruimensorbet-ijs en chutneys. Hoog op ons verlanglijstje staat een ijscokar waarmee we sorbetijs van fruit uit eigen boomgaard willen serveren.

Previous
Next

Voor het behoud en onderhoud van deze boomgaard zijn we opzoek naar vrijwilligers met hart en ziel voor dit cultureel erfgoed. Wat je ervoor terug krijgt is:
– een uitbreiding van je vrienden en kennissenkring met hart voor de natuur
– sfeervolle actieve dagen met goed verzorgde catering
– training hoe fruitbomen te snoeien
– een strippenkaart voor een aantal keer kamperen in de boomgaard

Moestuin

Op de Hoogewaard werken we aan een moestuin. Met onwennige groene vingers springen we in het diepe. Leren door te doen is één van onze drijfveren. Door middel van deze moestuin willen we dolgraag in contact komen met ervaren mensen uit de omgeving die er blij van worden om hun kennis met ons te delen.
Mensen die zin hebben om met ons mooie vergeten groenten te doen ontspruiten. Groeten die ons doen herinneren aan vroeger, toen geluk nog heel gewoon was. En als die mooie groentes ons dan staan toe te juichen, dan hakken we ze samen in de pan. We nodigen iedereen uit die zin heeft om met ons in de boomgaard van al deze rijkdommen te genieten. Zin om je kennis en ervaring met ons te delen in ruil voor een goed bord eten? Laat het ons weten.

MOESTUINPLAN

De Hoogewaard heeft een moestuin in progress. Een tuin die langzaam van niets tot iets mag uitgroeien. Een natuurlijke tuin, waar een mooie samenkomst ontstaat tussen biologische groenten, kruiden en bloemen. Waar de natuurlijke begroeiing tussen de bedden mag blijven staan. De moestuin heeft een bladvormige indeling. In elk ‘blad’ groeit een ander gewassoort zoals bladgewassen, vruchtgewassen, peulvruchten, en koolgewassen. We creëren hoogteverschil door bessenstruiken en klimplanten, zoals bonen tegen een stellage van bamboe, te laten groeien.

DIEREN

Onze paradepaardjes zijn het, samen met de troetelkippen en mekker geiten vormen ze onze dierenstal. De Shetlandpony’s Pacha en Chip zijn al op leeftijd. Al zo’n 25 jaar laten ze de kleine kinderharten smelten. En zeg nou zelf, wat is er lekkerder dan na een flinke knuffelsessie met deze pluizebollen helemaal vettig en onder de haren weer huiswaarts te keren? Of in ons geval, de caravan of tent?

Mejuffrouw Achterberg
Ze heet eigenlijk Bunny, maar Yeppe (4j.) vond deze naam gepaster.
Pacha & Chip
Pacha en Chip zijn dames op leeftijd. Ze houden er van geknuffeld te worden, mits met mate.
De blonde dame is Pacha
De zwarte Shetlander heet Chip
Agaath
Agaath en haar zusjes leggen de lekkerste eitjes. Je bent welkom om er eentje te komen proeven.
Previous
Next
Teun in aantocht
Deze stoere boy komt onze geiten groep versterken. Teun heet hij. En wat toevallig dat zijn toekomstige vrouwtje Teuntje heet.
Teuntje
Teun en Teuntje, samen vormen ze een liefdeskoppel.
Tinus
En wat krijg je als je Teun en Teuntje kruist, jawel... een Tinus 🙂
Kraamstal
Met 19 graden onder 0 is een kraamstal in huis de enige uitkomst. Deze was dan ook snel gebouwd.
Previous
Next