Wat een topdag tijdens de landelijke Natuurwerkdag

Wat een topdag tijdens de landelijke Natuurwerkdag

Samen met Sjoerd Aertssen is de 250m lange Meidoornhaag weer grotendeels gevlochten.

En de mannen en vrouwen van het Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen hebben ook weer heldendaden verricht. Wethouder Pascal Cobussen die zijn interesse en betrokkenheid toonde! En Judith, Paul, Tineke en Yeppe 😉 die de catering verzorgde.
 
Wauw… Dikke dank aan jullie allemaal!

Om de biodiversiteit te stimuleren en de dieren beschutting te bieden is er op de Hoogewaard in 2019 een meidoornhaag geplant van zo’n 250m lang. Sinds 2022 zijn we begonnen met het vlechten van de heg. Dit vlechten doen we vanuit de authentieke boerse methode. 

Zo’n ondoordringbaar struweel is een ideale nestplaats voor vogels. De bloesem trekt veel zweefvliegen, hommels en solitaire bijen aan en ook een vlindersoort als het boomblauwtje komt eropaf. En later, in het najaar wanneer de bessen rijp zijn, is het een paradijs voor kramsvogels en koperwieken. 

En later, in het najaar wanneer de bessen rijp zijn, is het een paradijs voor kramsvogels en koperwieken.